Puolan valtio ja sen kansalaiset ovat kokeneet kovia 1900-luvun aikana. Kuitenkin suomalaisten tavoin tällä kansalla on kova sisu, ja Puola on aina onnistunut nousemaan takaisin jaloilleen monien vaikeuksien jälkeen. Tässä tekstissä kerromme lyhyesti Puolan taloushistoriasta 1980-luvun lopulta tähän päivään saakka.

Kommunismi alkaa kaatua

Kansalaiset alkoivat vastustaa Puolassa kommunistista hallitusta jo verrattain aikaisin. Syyskuussa 1980 perustettiin Solidaarisuus-liike, jota johti alussa Lech Walesa. Sen aseena toimivat lakot, ja Solidaarisuuden tavoitteiden onnistumista edisti huomattavasti paitsi itäblokin maiden heikko taloudellinen tilanne, myös ennen kaikkea puolalaisille tärkeän katolisen kirkon tuki. Liikkeen johtajia joutui pidätetyksi, ja se julistettiin useaan kertaan laittomaksi, mutta lopulta huhtikuussa 1989 liike laillistettiin, ja se saavutti parlamenttivaaleissa murskavoiton.

Puola siirtyy markkinatalouteen

Kuten useimpien markkinatalouteen siirtyvien maiden kohdalla, myös Puolassa alkoi taloudellisen vapauden aika, ja suuri määrä valtion omistamia yrityksiä yksityistettiin. Puolassa alkoikin vahva talouskasvun aika, mutta ajat olivat vaikeita tavallisille ihmisille. Moni puolalainen lähtikin etsimään onneaan ulkomailta, etenkin Saksasta, Norjasta sekä Britanniasta.

Euroopan unioni avautuu Puolalle

Vuonna 2004 Puola liittyi EU:n jäseneksi yhdessä lähes koko entisen itäblokin kanssa. Liittyminen ei ollut mikään läpihuutojuttu, joskin tuohon aikaan Euroopassa vallitsi nykytilanteeseen verrattuna poikkeuksellisen positiivinen usko tulevaisuuteen. Joka tapauksessa Euroopan unionin tukihanat avautuivat Puolalle, joka ryhtyi mm. parantamaan infrastruktuuriaan sekä lyhentämään 1990-luvun myllerrysten aikana kertynyttä korjausvelkaa.

Puola Euroopan talouskasvajien kärkeä

1990-luvun loppupuolella Puolan talous oli vaikeuksissa, mutta maa kuitenkin selvisi jaloilleen kriisistä. Jo ennen EU-jäsenyyttä Puolan talous oli vahvalla kasvu-uralla, ja tämä kasvu jatkui ennestään unionissa. Länsi-Euroopan yritykset ottivat täyden hyödyn Puolan halvoista työvoimakustannuksista ja ryhtyivät toimimaan maassa. Työttömyyttä Puolassa kuitenkin vielä riitti. Ennen 1990-luvun lopun vaikeuksia työttömyys oli laskenut alle 10 prosentin, mutta EU-jäsenyyden alkaessa se oli noin 20 prosentin paikkeilla. Ennen kansainvälistä talouskriisiä päästiin jälleen hieman alle 10 prosentin.

Kansainvälinen talouskriisi iskee Puolaan

Talouskriisin aika oli vaikeaa myös Puolassa. Työttömyys kohosi pahimmillaan noin 13-14 prosentin tuntumaan, ja talouskasvu hyytyi. Elvytystoimet laman pahimpaan aikaan saivat kuitenkin aikaan sen, että Puola ei – ainoana EU-maana – joutunut lamaan lainkaan, vaan sen talous jatkoi kasvuaan, joskin vain niukin naukin.

Nousukiito jatkuu, mutta ilmassa on tummia pilviä

Vaikka Puolan palkkataso on noussut valtavasti esiripun kaatumisen jälkeen, on se yhä monille yrityksille houkutteleva maa toimia. Eurokriisin hälvennyttyä Puolan talous on jälleen kiihdyttänyt noin 3 % kasvuun. Puolan tärkein taloudellinen ongelma alkaa pikku hiljaa olla työvoiman saatavuus, sillä työttömyysaste on mittaustavasta riippuen laskenut noin 4-6 % tuntumaan. Tärkeimmät Puolan huolenaiheet ovat kuitenkin poliittisia. Puolan ja muiden Visegrad-maiden näkemykset ovat olleet ristiriidassa Saksan ja Ranskan mielipiteiden kanssa, ja Puolaa onkin uhattu EU-tukien menettämisellä. Viime aikoina pahimmat ristiriidat vaikuttavat kuitenkin tasaantuneen.

Mistä Puolan talous koostuu?

Puolassa on paljon viljavia maita, ja sen merkitys työllistäjänä on edelleen merkittävä. Maatalous tuottaa erityisesti hedelmiä, vihanneksia sekä perunoita vientimarkkinoille.

Teollisuus kattaa 40 % Puolan taloudesta ja 30 % työvoimasta. Teollisuus tuottaa esimerkiksi maatalouskoneita, esimerkkinä linkin kaltainen piennarmurskain sekä muita koneita ja laitteita.

Kehittyneen talouden tapaan Puolan talouden tärkein sektori on kuitenkin palveluala, joka kattaa yli puolet työvoimasta. Tämä sektori kattaa esimerkiksi valtavasti kehittyneen turismin sekä monikansallisten yhtiöiden Puolaan siirtämiä tukitoimintoja erityisesti IT-alalla.